Polis Auto

ag

Nuttige informatie

De verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) dekt alle schade die derden of uw passagiers overkomt bij een ongeval waarvoor U aansprakelijk bent. Deze contracten zijn gelijkaardig bij alle verzekeringsmaatschappijen.

U als werknemer en de personen, vermeld in de interne nota van Uw werkgever met een geldig rijbewijs, mogen met de wagen rijden. Hou er wel rekening mee dat U steeds verantwoordelijk blijft voor het voertuig.

U geniet van een volledige dekking “omnium” , zowel in België als in het buitenland. Deze dekking wordt aangesproken bij een ongeval in fout met eigen schade of bij een ongeval zonder een aansprakelijke partij. De omnium wordt in 2 waarborgen opgesplitst:

  1. Gedeeltelijke omnium Deze waarborg voorziet een dekking bij diefstal, vandalisme, brand, glasbraak, natuurrampen of aanrijding met dieren en dit zonder vrijstelling!
  2. Stoffelijke of eigen schade In dit geval wordt een vrijstelling voorzien, dus door Uzelf te betalen, van 1,5 % op de aankoopwaarde van het voertuig, met inbegrip van de opties en/of accessoires, maar exclusief BTW.

De bestuurder van het voertuig, die een ongeval in fout veroorzaakt buiten de arbeidsovereenkomst, is niet verzekerd voor de lichamelijke schade.