IPT & VAPZ

Individuele pensioentoezegging zelfstandigen

Met de individuele pensioentoezegging kunt u in een extralegaal pensioen voorzien met uitzonderlijk aantrekkelijke voordelen voor u persoonlijk, en voor uw bedrijf.

Uw persoonlijke voordelen

  • U bouwt een ruim aanvullend pensioen op voor later, en uw bedrijf financiert het.
  • De absolute waarborg dat u het opgebouwde pensioenkapitaal altijd integraal zult krijgen, wat er ook gebeurt (faillissement, overname, …).
  • Aantrekkelijke rendementen: kapitaalwaarborg + winstdeling.
  • Aanvullende waarborgen op maat in geval van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.
  • Een bruikbare waarborg voor uw hypothecair krediet.

Voordeel voor uw bedrijf : een aanzienlijke belastingvermindering

De bijdragen zijn aftrekbaar als beroepskosten

Vrij aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

 Als u denkt dat het zelfstandigenstatuut automatisch inhoudt dat u veel belastingen moet betalen om dan een matig pensioen terug te krijgen, is het hoog tijd dat u het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen ontdekt.

  1. Aanzienlijk minder belastingen en sociale bijdragen.Met het VAPZ kunt u elk jaar uw premie als beroepskost aftrekken. Daarmee vermindert u niet alleen uw belastingen, maar ook uw sociale bijdragen. Zo geniet u tot 60% (of meer) “korting” op uw premies!
  2. Een optimaal rendement om uw aanvullend pensioen samen te stellen.Uw premies profiteren ondermeer van een performante spaarformule. Zo bouwt u een mooie aanvullend pensioen op.
  3. Een luik “Arbeidsongeschiktheid” op maat, aan voordelige voorwaarden.Het optionele luik “Arbeidsongeschiktheid” van uw VAPZ verzekert u van een aan uw situatie aangepast vervangingsinkomen in geval van ziekte of ongeval. Deze premies zijn eveneens aftrekbaar als beroepskost.
  4. Een nuttig instrument om uw projecten rond immobiliën te financieren.Uw VAPZ biedt u nog talrijke andere voordelen waaronder de mogelijkheid een voorschot op te nemen of uw VAPZ-contract in pand te geven om een vastgoedproject te financieren.

Laat deze voordelen niet langer aan uw neus voorbijgaan. Contacteer mij voor een gepersonaliseerde analyse van wat u zou kunnen winnen!