Bestuurdersverzekering

De Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Motorvoertuigen vergoedt alle slachtoffers van het verzekerde voertuig, behalve de bestuurder. Oplossing? De bestuurdersverzekering.

U ontvangt dan een vergoeding voor kosten die voortvloeien uit medische verzorging en/of arbeidsongeschiktheid door een verkeersongeval.

Waarborgen

  • waarborg overlijden
  • waarborg blijvende invaliditeit
  • waarborg dagvergoeding (TAO)
  • waarborg medische kosten

Deze verzekering kan met of zonder verplichte verzekering BA Motorvoertuigen onderschreven worden.