Pensioensparen

Pensioensparen met een pensioenspaarverzekering. Tot 40 % fiscaal voordeel! De veiligste spaarformule voor een extra pensioenkapitaal.

Wist u dat het wettelijk pensioen slechts een fractie bedraagt van uw huidige netto-inkomen? Een extra kapitaal opbouwen om uw levensstandaard te kunnen behouden is daarom geen overbodige luxe.

De voordeligste en veiligste formule om uw wettelijk pensioen aan te vullen is de pensioenspaarverzekering, dankzij het fiscale voordeel en de gewaarborgde rentevoet!

 • Het fiscale rendement is onweerstaanbaar!  U krijgt een fiscaal voordeel van 30 tot 40 % op de betaalde premie!
 • De zekerheid van een gewaarborgde rentevoet! Doordat u spaart via een levensverzekeringscontract is uw gespaard bedrag 100 % veilig. Bovendien bent u volledig zeker dat uw kapitaal elk jaar veilig aangroeit dankzij de gewaarborgde basisrentevoet.

6 goede redenen om te “Pensioensparen”

 1. 30 tot 40 % belastingvoordeel op de gestorte premie
 2. voor alle belastingplichtigen (vrouw, man, jong, oud, …)
 3. financiële zekerheid voor de toekomst
 4. gespreide betalingen mogelijk
 5. automatische aanpassing van de storting aan de index
 6. geen premietaks van 1,10 %

De voorwaarden

 • De begunstigde van het contract bij leven = de verzekeringnemer zelf.
 • De begunstigde van het contract bij overlijden = de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot en met de tweede graad.
 • Minimumlooptijd = 10 jaar.

Spaar vanaf nu elk jaar voor uw pensioen en profiteer jaar na jaar van het fiscale voordeel. Zo bouwt u op een zeer rendabele manier een volledig veilig pensioenkapitaal op.