Motorvoertuigen

Waarborgen

Verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (dekking BA)

Is de wettelijk verplichte verzekering. Deze vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen: andere bestuurders, inzittenden, voetgangers… zoals bepaald in de wet van 14/12/1992 modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Kleine of Mini omnium

Vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van volgende waarborgen.  Let op: voor de waarborg diefstal gelden eveneens specifieke antidiefstalsystemen. Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

 • Brand: Deze waarborg verzekert U tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen in aanmerking.
 • Diefstal: U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.
 • Glasbreuk: Deze waarborg dekt U tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
 • Natuurkrachten: Deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz.).
 • Aanrijding met dieren: Schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren is het onderwerp van deze waarborg.

Grote Omnium of volledige casco

Vergoedt de materiële schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van onder andere eigen fout, ongeval met vlucht, vandalisme, carjacking … + de waarborgen van de kleine omnium. Let op: voor de waarborg diefstal gelden eveneens specifieke antidiefstalsystemen. Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

 • Eigen schade/ stoffelijke schade aan het voertuig 
  Onder het begrip ‘eigen schade’ wordt de materiële schade aan uw voertuig verstaan, die niet verhaalbaar is op een aansprakelijke derde.
 • Kleine omnium of mini omnium (zie boven)

Waarborguitbreidingen

 • Rechtsbijstand
 • Bestuurdersverzekering
 • Bijstand

Premies

 • scherpe premies voor jong en oud. Geniet van ons uiterst voordelig tariefsysteem op maat
  en geniet van premieverminderingen tot – 30% en meer op uw huidige verzekering. Wij vergelijken voor u!
 • extra kortingen tot – 10% voor ambtenaars en onderwijzend personeel.
 • online prijsofferte: wij vergelijken voor u bij verschillende maatschappijen
 • advies en hulp bij inschrijvingen van voertuigen
 • aantrekkelijke premies voor jonge bestuurders
 • professionele ondersteuning bij schade: o.a. eigen expertise
 • aantrekkelijke bijstandpolissen auto en personen