Schadegeval? Bel ons meteen op 03/235.50.00

Cookiebeleid

Verwerkingsverantwoordelijke

Groep Denkens – Wijnegemsteenweg 142B – 2970 ’s Gravenwezel
Caroline Denkens - Caroline@groepdenkens.be

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Websites gebruiken cookies om de gebruikers te helpen om efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website mogen zonder uw toestemming geplaatst worden. Alle andere cookies moeten worden goedgekeurd voordat ze in de browser kunnen worden geplaatst.

Waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken drie soorten cookies:

Aanvaarden of weigeren van cookies

Door te klikken op “meer informatie” in het pop-up venster dat verschijnt wanneer u de website bezoekt, krijgt u toegang tot informatie over cookies en kan u beslissen of u deze al dan niet wenst te aanvaarden.

Bewaartermijn

Indien de cookies worden bewaard, is de bewaartermijn 13 maanden.

Bijkomende informatie

Indien u wenst te weten hoe u uw browser kan instellen of indien u bijkomende informatie over cookies wenst te verkrijgen, raden wij u aan om naar www.allaboutcookies.org te gaan.

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens via cookies

De verwerking van gegevens door cookies, met uitzondering van essentiële cookies, is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene die de cookies tijdens zijn bezoek aan de website zal aanvaarden of weigeren. De betrokkene kan de toestemming op elk moment intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen of profielen opgesteld met behulp van cookies.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Helaas kan de veiligheid van een gegevensoverdracht via het internet niet 100% gegarandeerd worden. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat de veiligheid van persoonsgegevens die u met ons deelt mogelijk in gevaar is gebracht), dan verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Rechten van de betrokkenen

U hebt o.m. het recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens, deze te corrigeren, om de verwijdering of beperking ervan te verzoeken of de toestemming in te trekken in het kader van de AVG.

Wijzigingen

In functie van de evolutie van de regelgeving en de veranderingen binnen ons kantoor, behouden wij ons het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met wie kan u contact opnemen over uw persoonsgegevens?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de DPO/contactpersoon, via de eerder vermelde contactgegevens.

Indien u meent geen antwoord te hebben ontvangen op uw verzoek, kan u desgevallend een klacht indienen bij de GBA.