Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Als werknemer

  • Elk ongeval dat zich voordoet binnen de werksfeer dient aangegeven te worden.
  • Bij elk arbeidsongeval dient door de medisch hulperverlener (dokter of hospitaal) een Medisch attest van vaststelling ingevuld te worden dat U zo spoedig mogelijk aan Uw werkgever dient over te maken.
  • De documenten inzake de medische kosten die voortvloeien uit een arbeidsongeval dienen steeds, zonder tussenkomst van de mutualiteit, overgemaakt aan Uw werkgever die ze dan bezorgt aan de het makelaarskantoor Groep Denkens of de verzekeringsmaatschappij AG Insurance. Deze laatste staat dan in voor de rechtstreekse betaling aan de zorgverstrekker, of indien U als werknemer een bepaalde factuur zelf zou betaald hebben, aan U.
  • Een attest van genezing moet maar afgeleverd worden indien de afwezigheid wegens het arbeidsongeval langer dan 30 dagen heeft geduurd. Indien de arbeidsongeschiktheid korter is dan 30 dagen, dan volstaat het dat de werkgever de juiste datum van werkhervatting doorgeeft aan het makelaarskantoor Groep Denkens.

Als werkgever

De te volgen procedure afhankelijk van de aard van het arbeidsongeval kunt U hier terugvinden.