Polis Arbeidsongevallen

ag

Nuttige informatie

Het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering voor de werknemers van het bedrijf, ook wel wetsverzekering genoemd, is een wettelijke verplichting die geregeld wordt in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, en latere aanpassingen. De polisvoorwaarden zijn wettelijk vastgelegd, en bijgevolg bij alle verzekeringsmaatschappijen gelijk.

Elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt, wordt aanzien als een arbeidsongeval. Een ongeval op de weg naar en van het werk, zijnde het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd, wordt eveneens aanzien als een arbeidsongeval. De omstandigheden van een arbeidsongeval worden steeds door de verzekeringsmaatschappij nauwgezet onderzocht, en strikt geïnterpreteerd.

Bij het presteren van arbeidsprestaties “op verplaatsing” (thuiswerk’ telewerk, op locatie bij de klant,…) wordt bij ongeval de bewijslast dat het een arbeidsongeval betreft nog moeilijker, en het is dan ook van het grootste belang dat hieromtrent zoveel mogelijk duidelijkheid bestaat.

Volgende elementen worden volgens de rechtspraak in aanmerking genomen om te beoordelen of een ongeval al dan niet als een arbeidsongeval kan beschouwd worden:

  • het moet een plotse gebeurtenis zijn
  • die een externe oorzaak heeft
  • met een letsel tot gevolg
  • en die zich voordeed tijdens en door het feit van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst

Tevens heeft Uw werkgever Brunel, als aanvulling op de verplichte arbeidsongevallenverzekering, een bijkomende verzekering “Corporate Accident Plus” onderschreven.

Deze verzekering omvat twee waarborgen:

  1. ongevallen overkomen tijdens het beroepsleven (en de weg-werk): deze waarborg biedt de mogelijkheid het gedeelte van het loon dat het wettelijk maximum overschrijdt, te verzekeren
  2. ongevallen overkomen tijdens buitenlandse opdrachten maar geen arbeidsongevallen zijn. Wij merken U op dat verplaatsingen naar gevaarlijke landen of regio’s vooraf gemeld moeten worden aan Uw werkgever met volgende info: naam + periode + plaats + brutomaandloon. Voor Noord-Amerika en de 27 E.U. landen is geen voorafgaande melding nodig.

Hoe wordt een arbeidsongeval vergoed?

De polis voorziet in de dekking van medische kosten, een dagelijkse vergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en een rente in geval van permanente ongeschiktheid of overlijden. Wenst U meer informatie over welke de gevolgen van een arbeidsongeval zijn op financieel vlak, dan vindt U hier een uitgebreide toelichting.

De algemene voorwaarden arbeidsongevallen

U kan de algemene voorwaarden hier nalezen.