• Schadegeval? Bel ons meteen op 03/235.50.00

De risico’s van het ‘zwart’ huispersoneel? Hoe verzeker ik hen?

Ben ik verplicht om mijn poetsvrouw te verzekeren? Wat zijn de risico’s van een ‘zwarte’ tuinman? Alles wat u altijd al wilde weten over zwartwerk, maar nooit durfde te vragen.

Ben ik verplicht om mijn huispersoneel te verzekeren?

Een eerste, en dé belangrijkste vraag. Ja! Als u tegen betaling mensen tewerkstelt, dan wordt u als hun werkgever verplicht hen te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Dat geldt dus ook voor poetsvrouwen (die niet via dienstencheques tewerk worden gesteld), voor de tuinman, de babysit… in het ‘zwart’.

Door het onderschrijven van een arbeidsongevallenverzekering voor huispersoneel voldoet u aan deze verplichting.

Én wat nog handiger is, de polis die u reeds kan onderschrijven vanaf € 50, kan u gewoon via ons afsluiten.

Worden deze polissen huispersoneel dan niet doorgegeven aan de sociale zekerheid?

Neen, de verzekeraars geven de polis niet door aan de Sociale Zekerheid. Ze zijn wel verplicht deze polis te melden aan FEDRIS, het vroegere Fonds Voor Arbeidsongevallen. Deze databank wordt namelijk gebruikt om te controleren dat iedere aangegeven tewerkgestelde verzekerd wordt tegen arbeidsongevallen, maar omgekeerd gebeurt dat in principe niet. Met andere woorden, de databank wordt niet systematisch gebruikt om zwartwerk op te sporen.

OPGELET: Het zwartwerk kan wél aan het licht komen als er vergoeding wordt uitbetaald in het kader van de arbeidsongevallenpolis.

De vergoedingen die worden uitgekeerd in het kader van een arbeidsongevallenverzekering, laten inderdaad enkele officiële sporen na. Als de uitbetaalde schadevergoeding hoger is dan 1.000 euro, ontvangt het slachtoffer automatisch een fiscale fiche, die in elektronische vorm ook naar fiscus gaat. Valt de activiteit die het slachtoffer uitvoerde onder toepassing van de sociale zekerheid, dan worden er bovendien RSZ-bijdragen ingehouden door de verzekeraar. Die worden doorgestort naar de sociale zekerheid. Hiervoor baseert de verzekeraar zich op de informatie die op de aangifte staat.

MAAR: anderzijds riskeert het zwartwerk ook aan het licht te komen als er géén dekking arbeidsongevallen werd afgesloten! FEDRIS zal de wettelijke vergoedingen dan moeten uitbetalen maar zal deze verhalen bij de werkgever die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Tip: Is het een optie om mijn poetsvrouw of tuinman officieel in te schrijven bij de RSZ?

Wie zich op dat pad begeeft, komt gegarandeerd tegenstrijdige verklaringen tegen. Sociale aangiften kunnen in principe alleen nog elektronisch ingediend worden door bedrijven of via een sociaal secretariaat. Bovendien is het gunstige sociaal statuut voor huispersoneel afgeschaft, waardoor nu dezelfde voorwaarden en bijdragen gelden als voor gewone werknemers.

Voor welbepaalde diensten – poetsen, wassen, strijken, boodschappen doen, occasionele naaiwerken of maaltijden bereiden – is tewerkstelling met dienstencheques een oplossing. Daarmee bent u automatisch in regel voor de sociale zekerheid en hoeft u ook geen arbeidsongevallenverzekering meer af te sluiten. Een tuinman of een klusjesdienst kunt u echter niet met dienstencheques betalen. Met een arbeidsongevallenverzekering kunt u de risico’s van zwartwerk wel beperken.

Vraag dus gerust naar onze raad!