• Schadegeval? Bel ons meteen op 03/235.50.00

Bed & breakfasts, gastenkamers, … winnen aan populariteit. Men kan er gezellig vertoeven en even ontsnappen aan de dagelijkse sleur en dat vaak voor een aantrekkelijke prijs.

Wilt u graag gasten ontvangen? Denk dan eerst even na over een correcte bescherming voor je aan dit avontuur begint.

Woningverzekering

  • De woningverzekering, of ook brandverzekering genoemd, is niet verplicht maar wel sterk aan te raden. Ze dekt onder andere schade na brand, storm of overstroming en kan worden aangevuld met optionele waarborgen zoals diefstal.
  • Naargelang de ruimten die u ter beschikking stelt, volstaat uw contract of moet u wijzigingen doorvoeren (en wordt ook de premie aangepast).

Merk op dat bepaalde wettelijke verplichtingen moeten nageleefd worden. Denk maar aan specifieke preventiemaatregelen tegen brand (rookdetectors enz.).

-> Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We kunnen samen je woningverzekering onder de loep nemen, net als de vergoeding in geval van diefstal.

Burgerlijke aansprakelijkheid

  • In tegenstelling tot de verzekering BA Auto die verplicht is voor alle bestuurders, is een BA Familiale een facultatieve dekking die sterk aan te raden is.
  • BA Familiale of BA Privéleven is een verzekering die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt aan een derde door jezelf, door uw gezinsleden of door uw huisdieren.

Sommige maatschappijen breiden het begrip ‘verzekerde’ uit. Naargelang de waarborgen van je contract, is het mogelijk dat deze BA volstaat voor de uitbating van je bed & breakfast. Wederom, bespreek dit gerust met ons, wij kijken uw contracten grondig na, zodat u correct verzekerd bent!

BA Uitbating

  • Is uw BA Familiale niet voldoende ? Dan kan u een verzekering BA Uitbating afsluiten die uw specifieke aansprakelijkheid als uitbater dekt.

Arbeidsongevallenverzekering

  • Zal u bezoldigde personen tewerkstellen om u te laten bijstaand (ook vrienden die een loon ontvangen)? U bent dan wettelijk verplicht om hen te beschermen tegen ongevallen die zich kunnen voordoen op de werkplek of op de weg van en naar het werk.

Specifieke regelgeving

Tenslotte heeft elk gewest in België een eigen regelgeving voor gastenkamers. Deze omvat de voorwaarden om een bed & breakfast te openen (aantal kamers, oppervlakte van de kamers, inrichting, mogelijke premies, verplichte verzekering, …).

Hier vind je meer informatie: