• Schadegeval? Bel ons meteen op 03/235.50.00

Brandverzekering woning

Wie zelf eigenaar is van een woning verzekert die maar best met een brandverzekering. Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk omdat hij enerzijds zijn eigen inboedel in rook kan zien opgaan bij een schadegeval en hij anderzijds aansprakelijk is voor de schade die hij aan anderen (derden) toebrengt.

Wij bieden u volgende voordelen

 • Volledige brandpolis tegen een extra voordelig tarief zowel voor huurders als voor eigenaars
 • Vermijdt onderverzekering door uw pand te laten schatten door middel van ons rooster
 • Extra kortingen voor nieuwe en gerenoveerde woningen
 • Eenvoudige aanvraagprocedure bij afsluiten van uw contract
 • Extra voordelige premie voor de waarborg diefstal van uw inboedel

Overzicht van de gedekte waarborgen:

Brand en aanverwante risico’s

 • brand; ontploffing; implosie en blikseminslag, rook en roetschade
 • vandalisme en inbraak aan gebouw, arbeidsconflicten en aanslagen
 • elektriciteitsschade
 • aanraking van de verzekerde goederen door bomen, voertuigen, dieren, lucht- en ruimtetuigen
 • schade aan inboedel door temperatuurswijziging
 • elektrocutie van dieren
 • bijkomende kosten (reddings-, blussings-, expertisekosten …)
 • schade en verhaal van derden

 

Waarborg storm en hagel

 • u bent al gedekt bij windsnelheden vanaf 80 kilometer per uur
 • ook schade aan veranda´s, serres, tuinhuizen en carports is verzekerd
 • schade aan afsluitingen

 

Waterschade

 • waterschade door wegvloeien of binnendringen van water en brandstoffen
 • waterschade door breuk of barst in aquarium, waterbed of sprinklerinstallatie
 • kosten gemaakt om lekken op te sporen
 • bijkomende kosten (reddings-, blussings-, expertisekosten …)
 • schade en verhaal van derden

 

 BA Gebouw

Uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het verzekerd gebouw; met inbegrip van vlaggenstokken, antennes, schouwen en balkons, de verzekerde inboedel bijkomende kosten (reddings-, blussings-, expertisekosten) en schade en verhaal van derden.

Aanvullende waarborg diefstal

 • diefstal van waarden en van inboedel
 • vandalisme of beschadiging van de inboedel door (of poging tot) diefstal
 • diefstal (poging tot) van inboedel en waarden, wereldwijd op de persoon waarbij u bedreigd werd of gebruik werd gemaakt van fysiek geweld
 • kosten gemaakt voor vervanging van sloten, sleutels
 • kosten van voorlopige herstelling
 • bijkomende kosten (reddings-, blussings-, expertisekosten …)

 

Andere aanvullende waarborgen

 • Indirecte verliezen: forfaitaire verhoging van de schadevergoeding met 10%
 • Rechtsbijstand: Heeft een derde schade berokkend aan uw woning (of aan de inhoud ervan) en hebt u problemen om de kosten te recupereren ? Of u heeft een geschil na brandschade? De advocaat die is aangesteld via de waarborg rechtsbijstand verdedigt uw

Deze lijst is een opsomming van enkele courante waarborgen en is dus niet volledig. Wenst u een volledig overzicht van de gedekte waarborgen van uw lopende verzekering, raadpleeg de algemene voorwaarden van uw contract.

Beter voorkomen dan genezen!

Als makelaar zijn wij bezorgd om uw welzijn op elk niveau. Beter voorkomen dan genezen, denk dus na over  uw vluchtplan bij brand. Leer er hier meer over!

Vraag nu een offerte


Informatie over het gebouw

Uit welk materiaal is het gebouw opgetrokken? (verplicht)

Is het gebouw opgetrokken tegen een andere woning? (verplicht)

Wanneer werd het gebouw opgetrokken of grondig gerenoveerd?

Indien minder dan 10 jaar , datum aflevering gebouw

Bent u eigenaar van het gebouw? (verplicht)

Regelmatige bewoning? Onregelmatige bewoning = meer dan 60 opeenvolgende nachten per jaar, of meer dan 90 dan niet opéénvolgende nachten per jaar? (verplicht)

Type woning? (verplicht)

Zijn er inbraakwerende deuren aanwezig? (Enkel bij appartementen)

Is er een alarminstallatie?

Heeft het gebouw een rieten dak? (verplicht)


Waarborg Natuurrampen

(verplicht vanaf 01/03/2006)

Hebben er zich de laatste 5 jaar overstromingen voorgedaan op het bovenvermeld te verzekeren risico-adres?

Hebben er zich de laatste 10 jaar overstromingen voorgedaan op het bovenvermeld te verzekeren risico-adres?

Betreft het risico een appartement dat zich hoger dan het gelijkvloers bevindt?


Te verzekeren bedragen

Indien u huurder bent van een appartement of studio, gelieve uw maandelijkse huurprijs te willen vermelden (zonder EGW lasten) (verplicht)

Dekking diefstal gewenst? (verplicht)

Waarborg alle risico's (verplicht)

Hoeveel voertuigen in rust moeten er verzekerd worden? (verplicht)

Gebouw reeds verzekerd? (verplicht)